SERVE CHUYÊN SÂU

Tập trung phát triển hai cú giao bóng Kick serve & Slice serve trở thành vũ khí của bạn


25 buổi
2h/buổi
Tối đa 4 học viên/lớp
HLV Cấp 2 ACE/VTF/ATP

BẠN ĐƯỢC GÌ?

  • Phát triển kỹ thuật đúng cho hai cú giao bóng chuẩn hiện đại Kick serve & Slice serve
  • Gia tăng sự ổn định cho 2 cú giao bóng 1 và 2
  • Dễ dàng phát lực và tạo nên cú giao bóng thoải mái nhờ các bài tập mở khóa chuyển động cơ thể
  • Nắm vững nguyên tắc giảm tốc thân để tụ lực và giữ tay lỏng
  • Rèn luyện khả năng xác định thời điểm tăng tốc chuẩn
  • Phát triển kỹ năng chạm bóng khi người sideway và đạt tốc độ tối đa
  • Xây dựng và rèn luyện sự tự tin cùng kỹ năng giao bóng ổn định ở thời điểm quan trọng trong trận đấu

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ

    0912 725 092